Velkommen til Fossberg hotell i Lom
Fossberg Hotell ligg midt i Lom sentrum der dalføret deler seg for den mektige
Lomseggen og Bøvra renn kvit og vill utover Prestfossen.

31.gif (2299069 bytes)

Welcome to Fossberg hotel in Lom
Fossberg Hotel is situated in Lom, where the valley divides the powerful Lomseggen
and Bøvra flowing white and wild.